Positive revolt

Tento blog je věnován mému bakalářskému projektu “Pozitivní revolta”, který jsem realizoval na Divadelní akademii múzických umění (DAMU) v rámci programu Divadelní tvorba v netradičních prostorech, obor Performerství.
Sestává z deseti drobných intervencí ve veřejném prostoru, jejichž společným jmenovatelem je koketerie se zákonem, nařízeními, předpisy, vyhláškami … Veškeré intervence/performance byly realizovány během dubna 2015 a následně prezentovány v uzavřené facebookové skupině. Pro zpřehlednění a zpřístupnění materiálů širšímu okruhu lidí nyní přesunuji výsledek své práce na tuto webovou platformu.

///

The goal of this blog is to inform those who might be interested about my bachelor work „Positive revolt“ which I realized at Theatre Academy of Performing Arts, Prague (DAMU) – program Theatre in Untraditional Spaces, Performance.
The project dealt with the questioning of a czech law, especially that which applied in a public space. It contains ten small performances/interventions in a public space which I realized during the May 2015 and later on published them in a closed facebook group. For the better access to the wider range of audience I am now putting the result of my work on this web platform.